การตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์จีนหลักๆนั้นจะเน้นอยู่ที่สี่คู่แปดหลักใหญ่ๆ คือ หยินหยาง ร้อนเย็น ในนอก พร่องแกร่ง เรียกว่า 八纲辩证 เนื่องจากการจับโรคมาจำแนกอย่างคร่าวๆ มองโรคแบบองค์รวมนี้ทำให้หมอจีนรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง เพราะโรคแบบไหนในโลกนี้ พอเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ก็จะทำปฎิกริยาต่อร่างกายเราให้มีอาการต่างๆตามแปดหลักข้างบนนี้อยู่ดี เราไม่จำเป็นต้องไปค้นคว้าหาตัวเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค ก่อนจะเลือกใช้ยา หรือผลิตยาขึ้นมาใหม่เพื่อทำการรักษาโรคนั้นๆ

 

ตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็เช่นตอน SARS ระบาด มันเป็นโรคติดต่อที่มาแบบปุปปัป ยังไม่ทันได้รู้ตัวเท่าไรก็ทำให้คนจำนวนมากไม่สบายกันไปเรียบร้อย โดยเฉพาะที่ฮ่องกงและกวางโจว แต่หลังจากสร้างความตื่นตระหนกพักใหญ่ทางจีนก็เริ่มที่จะควบคุม SARS ได้ ต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับแพทย์จีนเป็นอย่างมาก เพราะได้มีการรวมตัวของหมอจีนช่วยกันวินิจฉัยโรคนี้ และช่วยปกป้องชีวิตคนไข้ด้วยยาจีนเป็นจำนวนไม่น้อย

 

อาการของโรค SARS คือ ตัวร้อน ปวดเมื่อยตัว ไม่มีแรง และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไอ หอบ จะว่าไปถ้าไม่บอกว่าเป็น SARS ก็คงคิดว่าเป็นหวัดทั่วๆไป ตอนแรกๆโรค SARS นั้นเนื่องจากยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร จึงทำให้การรักษาเป็นไปอย่างไม่ทันการ แต่ว่าถ้ามองจากการตรวจโรคแปดหลักของแพทย์จีนละก็ สามารถบอกได้ว่ามันเป็นโรคประเภท ร้อน นอก และแกร่ง (表实热) พอรู้อย่างนี้แล้วก็สามารถเปิดยาจีนที่ใช้รักษาโรคทางนี้ได้ทันที ข้างล่างนี่คือตำรับยาที่หมอจีนช่วยกันคิดและประกาศบอกทั่วประเทศครับ มีทั้งหมดส